SANDBAG

Toorx Sandbag - 10 kg
 
899,00 Kr.  (1.199,00 Kr. )
Toorx Sandbag - 15 kg
 
999,00 Kr.  (1.299,00 Kr. )
Toorx Sandbag - 20 kg
 
1.299,00 Kr.  (1.499,00 Kr. )
Toorx Sandbag - 25 kg
 
1.399,00 Kr.  (1.599,00 Kr. )
Tunturi Aquabag, 20 kg
 
1.299,00 Kr.  (1.399,00 Kr. )
Tunturi Bulgarian Aquabag 17 kg
 
1.399,00 Kr.  (1.599,00 Kr. )
Tunturi Sandbag 10 kg
 
999,00 Kr.  (1.299,00 Kr. )
Tunturi sandbag 15 kg
 
1.199,00 Kr.  (1.399,00 Kr. )
Tunturi Sandbag 20 kg
 
1.299,00 Kr.  (1.499,00 Kr. )
Tunturi Sandbag 25kg
 
1.499,00 Kr.  (1.799,00 Kr. )
Tunturi Sandbag 5kg
 
999,00 Kr.  (1.299,00 Kr. )
Tunturi Sandbag Stativ
 
4.299,00 Kr.  (4.999,00 Kr. )